Moto Książki

Czy trzecioteścik jest dobrym narzędziem do sprawdzania efektów edukacji wczesnoszkolnej?

trzecioteścik

Edukacja wczesnoszkolna, nazywana wcześniej nauczaniem początkowym to pierwszy etap nauki w klasach 1-3. W tym okresie praktykowane jest nauczanie zintegrowane. Polega ono na zespolonym oddziaływaniu edukacyjnym i wychowawczym. System ten nie jest przystosowany do sprawdzania wiadomości w sposób właściwy dla klas wyższych. Ocena osiągnięć ucznia jest opisowa. Dlatego potrzebne jest narzędzie do zbadania wiedzy dzieci po ukończeniu przez nie klasy trzeciej.

Czego nauczyły się dzieci po trzech latach nauki?

Prowadzenie zajęć w klasach najmłodszych to połączenie nauki z zabawą. Każda z tych aktywności dostarcza pewną dozę informacji i ćwiczy potrzebne sprawności. Na przykład podczas lekcji rysunku uczniowie odzwierciedlają okazy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz nazywają je. Liczą namalowane elementy, podpisują swoje obrazki i tworzą różne historyjki. W ten sposób łączona jest nauka przyrody, czytania i pisania, rachowania, mówienia oraz doskonalona jest sprawność manualna.

Po trzech latach dzieci powinny osiągnąć poziom wiedzy i umiejętności, określony w dokumencie Podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia. Jak można sprawdzić, czego się nauczyły? Służy do tego celu doskonałe narzędzie, jakim jest Trzecioteścik. Za jego pomocą da się określić kluczowe umiejętności zdobyte przez ucznia.

Testy kompetencyjne

trzecioteścik

Sprawdziany wiadomości dla trzecioklasistów zawierają zbiór zadań i ćwiczeń. Dzięki temu są pomocne w szybkiej ocenie poziomu wiedzy, a także w samodzielnej nauce dziecka. Zakres problematyki obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • przyrody,
  • wiedzy historycznej,
  • tematyki społecznej,
  • techniki, plastyki.

Każdy zbiór testów zawiera na początku instrukcję odnośnie do sposobu rozwiązywania zadań. Dzięki temu Trzecioteścik może być używany nie tylko przez nauczycieli, ale również przez rodziców podczas pracy domowej z dzieckiem.

Nie tylko dla trzecioklasistów

Serie testów zredagowane są przez specjalistów od nauczania początkowego. W niektórych wydaniach zadania i ćwiczenia badają kompetencje uczniów na poziomie klasy 1, 2 i 3. Zadania dopasowane są do odpowiednich grup wiekowych poprzez stopniowanie trudności. Zatem trzecioteścik pozwala określić, jak przebiega rozwój intelektualny dziecka w kolejnych etapach nauki. Najmłodszych zachęcają do rozwiązywania zadań atrakcyjne barwne ilustracje. 

Struktura treści

W księgarni można znaleźć wydania różnych twórców. W zależności od autora publikacji Trzecioteścik zawiera wybraną tematykę i zakres edukacji. Zadania mogą mieć formę:

  • Zamkniętą, w której wymagane jest zakreślenie poprawnej odpowiedzi spośród kilku do wyboru,
  • otwartą polegająca na samodzielnym formułowaniu wypowiedzi,
  • uzupełnianie rysunków,
  • poszukiwanie analogii.

Wszystkie zadania doskonale sprawdzają poziom osiągniętych efektów nauczania. Zarazem pomagają rodzicom w uzupełnieniu występujących u dzieci braków w wiedzy albo sprawnościach.

Symulacja sytuacji egzaminacyjnej

Na wyższych etapach kształcenia sprawdzanie wiadomości najczęściej odbywa się za pomocą odpowiednio skonstruowanych testów. Dotyczy to zarówno poszczególnych lekcji przedmiotowych, jak i też badania kompetencji po ukończeniu szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego. Trzecioteścik jest przygotowaniem ucznia do funkcjonowania w sytuacji egzaminacyjnej. Pracując z dzieckiem w domu, warto zadbać, aby wykonało ono zadania w wyznaczonym czasie. Uczy to skupienia i szybkości działania na materiale tekstowym. Rozwiązywanie przez trzecioklasistów zadań testowych zwiększa szanse na sukces w dalszych etapach nauki.